test/resolver.txt
4e2fdd79
 
 
 
 				 Linux		FreeBSD		Solaris		Cygwin
 gethostbyname		y			y			y			y
 gethostbyname_r		n			n			y			-
 gethostbyname2		y			y			y(*)		-
 getaddrinfo			y			y			y			-
 res_search (res_*)	y			y			y			-
 
 Linux, Solaris, Cygwin:
 
 struct sockaddr_in{
 	sa_family_t   sin_family;
 	in_port_t    sin_port;
 	struct in_addr sin_addr;
 	/* ...*/
 }; 
 
 FreeBSD:
 struct sockaddr_in {
     u_char sin_len;
     u_char sin_family;
     u_short sin_port;
     struct in_addr sin_addr;
     char  sin_zero[8];
 };
 
 
 Linux, Solaris, Cygwin:
 struct sockaddr_in6 {
     sa_family_t   sin6_family;
     in_port_t    sin6_port;
     uint32_t    sin6_flowinfo;
     struct in6_addr sin6_addr;
 		/*...*/
 };
 
 
 FreeBSD:
 struct sockaddr_in6 {
     u_int8_t    sin6_len;    /* length of this struct(sa_family_t)*/
     u_int8_t    sin6_family;  /* AF_INET6 (sa_family_t) */
     u_int16_t    sin6_port;   /* Transport layer port # (in_port_t)*/
     u_int32_t    sin6_flowinfo; /* IP6 flow information */
     struct in6_addr sin6_addr;   /* IP6 address */
     u_int32_t    sin6_scope_id; /* intface scope id */
 };
 
 
 
 				sockaddr_in					sockaddr_in6
 Linux	<netinet/in.h> or <linux/in.h>	<netinet/in.h> or <linux/in6.h> (*)
 FreeBSD			<netinet/in.h>				<netinet6/in6.h>
 Solaris			<netinet/in.h>				<netinet/in.h>
 Cygwin	<netinet/in.h> or <cywin/in.h>	<netinet/in.h> or <cygwin/in.h>
 
 (*) - on linux netinet/in.h -> from GNU libc, linux/in*.h from the kernel.
 
 
 
 
 struct sockaddr:
 
 Linux:
 (sa_family_t= unsigned short)
 
 struct sockaddr {
     sa_family_t   sa_family;   /* address family, AF_xxx    */
     char      sa_data[14];  /* 14 bytes of protocol address */
 };
 
 
 
 FreeBSD:
 
 (sa_family_t = u_char)
 
 struct sockaddr {
     u_char     sa_len;     /* total length */
     sa_family_t   sa_family;   /* address family */
     char      sa_data[14];  /* actually longer; address value */
 };